Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

En jämförelse av Talande Webb och läsWEB 2.0

03. januari 2012

FUNTIONALITET Talande Webb läsWEB 2.0
I vilken grad stödjer produkten universell utformning – i.e. tillgänglighet för alla I mycket liten grad. Produkten måsta laddas ned av slutanvändaren och installeras. Det är ett relativt stort program – 85,5 Mb. Detta tar 8-12 minutter. Under vägs i processen behöver användaren svara på en del frågor Mycket svårt för personer med nedsatt syn. Efter programmen laddas ner startas automatisk FireFox for att kolla efter uppdateringar. Detta kan vara störande for många användare. Under installationen på Windows 7.0, kom det upp en varning som rekommenderade att avsluta ett program som ville få kontakt med en server. (BAloud.exe) – många användare vill tveka här.

De allra flesta av en sårbar användargrupp med liten datakunnighet vill behöva hjälp för att installera och anpassa produkten.
Varje gång PC startas upp, blir användaren tillfrågat om att bekräfta att Talande Webb kan starta för att se efter uppdateringar, åter mycket lite använder vänlig.
I stor grad. Produkten är klar att använda utan programmen laddas ner eller övrig anpassning av slutanvändaren.
Produkten stödjer fullt ut WCAG 2.0 och FN-konventionen.
Stödjer produkten samtliga plattformer? Nej, stödjer enbart PC Ja, stödjer PC, MAC och Unix
IPAD och mobila enheter förväntas kunna stödjas inom kort.
Stödjer produkten samtliga webb läsare? Nej, stödjer enbart IE og FireFox Ja, stödjer de vanligaste webb läsare som IE, FireFox,Chrome og Opera.
Är det speciella saker att å ta hänsyn till ved några av PC operativsystemen? Ja, användaren måste göra olika inställningar i Vista – i realiteten något som måste genomföras av en dator kunnig person Nej
I vilken grad är produkten intuitivt och enkelt att använda? I en testgrupp på 10, måtte 8 ha hjälp for å få läst upp text (Vista). Uppläsning vid hjälp av att peka med markör, er också lite ändamålsenligt för personer med nedsatt syn eller annat monorisk handicap utöver lässvårigheter. Alla i testgruppen fick uppläsning på första försök. läsWEB 2.0 er det mest intuitiva hjälpmedlet på marknaden.
Støtte for fremmede språk, exempelvis engelsk En må in i menysystemet för att välja röst, mycket komplicerad och svårt speciellt om engelska och svenska er blandat på en sida. Produkten har Language Identification System (LIS) som gör at systemet automatisk väljer rätt röst. Det betyder at om en linje text er skriven på et annat språk, så ändras talsyntesen automatisk.
8 språk er stödjas under LIS.
Ändring av läshastighet Ja, men en måste in i et komplicerad menysystem. Ja, med en enkel inställning
Påverkar inställningar i lösningen övriga program? Ja, eftersom en väljer markering ved linjal, vill detta påverka samtlige program på PC (exempelvis Excel, Word, Outlook etc.) Detta är störande. Själva verktygsfältet hänger också kvar på andra program om inte detta stängs av explicit. Nej, inställningarna i läsWEB 2.0 påverkar inte övriga program.
Kvalitet talsyntes Syntesen använder gammal teknologi Modern teknologi från AcapelaGroup
Många med lässvårigheter har även problem med hörsel. Några lyssnar bättre till en mörk manlig röst andra har preferens till en något ljusare damröst Har lösningen denna möjlighet? Nej, enbart en röst på svenska. Ja, det är möjligt att välja mellan man- och kvinnoröst på samtliga språk.
Markering av uppläst text Ja.
For en del dyslektiker som ska lära att läsa, kan markering av text ha en funktion. En använder då specialtext, antigen i Word eller från speciella Internet sidor. Det är inte vanligt eller praktisk att använda en offentlig webb plats för att lära att läsa. I tillägg vill denna grupp normalt ha installerad speciella läromedel på sin dator som redan har denna funktionalitet samt tilläggs funktionalitet.

Tester vi har gjort med Talande Webb, visar att markeringen inte är 100% synkroniserad med uppläsningen – något som gör det mycket svårt att följa med i texten.

I Kravspecifikationen avseende läromedel och undervisning för elever som har läs- och skrivsvårigheter, uttalar Dyslexiförbundet FMLS följande (sida 24):
”                     En del kan inte göra två saker samtidigt. För dem kan det gå åt för mycket kraft att visuellt följa texten och samtidigt koncentrera sig på ljudåtergivningen.”
Ref: http://www.hi.se/Global/pdf/2002/02361.pdf  

För personer med nedsatt synförmåga är markering av text direkt störande.
Nej
Tester VoiceASP har utfört visar att markering av uppläst text er mer till nackdel än nytta. Det norska Dyslexiforbundet använder även läsWeb 2.0.

Här kan vi även visa till en utredning Funka Nu AB har fått utfört ved Kungliga Tekniska Högskolan (2010) där Talande Webb jämförs med lösningar såsom läsWEB 2.0:
”Detta examensarbete görs på uppdrag av företaget Funka Nu och syftar till att göra en utvärdering av läshjälpmedlet Talande Webb”
• Skiljer sig förståelsen av innehållet av en skriven text vid användning av Talande Webb
kontra vanlig lyssnafunktion samt då läsaren får läsa texten själv? Alltså, finns det
skillnader mellan de två hjälpmedlens effekt samt vid läsning själv? Vilket lässätt är i
sådana fall att föredra?
I min undersökning kom jag fram till att Talande Webbs effekt inte skiljer sig mot en vanlig lyssnafunktions.
Ref: http://www.nada.kth.se  

Hanna Höglund Eriksson vid Programmet för medieteknik
Kungliga Tekniska Högskolan år 2010

Dyslexiförbundet i Sverige (FLS) har bekräftat på mail att textmarkering inte är ett krav från deras sida när det gäller taltjänster på offentliga webbplatser.

 

Voice ASP Sverige | 115 50 Stockholm | Tel 08 410 200 57 | Mobil 070-33 99957 | mayda@voiceasp.no